ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วรสารดอกหว้านริมโขง : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คิด ๐, ร, มส ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 39) 29 ม.ค. 64
วรสานดอกหว้านริมโขง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหว้าน (อ่าน 39) 29 ม.ค. 64
วรสารดอกหว้านริมโขง : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 38) 29 ม.ค. 64
วรสารดอกหว้านริมโขง: การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ( Covid – ๑๙ ) (อ่าน 87) 12 ม.ค. 64
วรสารดอกหว้านริมโขง: นิเทศฯ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร (อ่าน 73) 12 ม.ค. 64
วรสารดอกหว้านริมโขง: กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 (อ่าน 110) 22 ธ.ค. 63
วรสารดอกหว้านริมโขง: สถานศึกษาปลอดภัยห่างไกลสิ่งเสพติด 15 ธันวาคม 2563 (อ่าน 128) 22 ธ.ค. 63
วรสารดอกหว้านริมโขง: เข้าร่วมประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL วันที่ 19 สิงหาคม 2563 (อ่าน 105) 22 ธ.ค. 63
วรสารดอกหว้านริมโขง : แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ครูผู้ช่วยและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 1 ธันวาคม (อ่าน 135) 02 ธ.ค. 63
วรสารดอกหว้านริมโขง : การแข่งขันเรือพาย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 121) 02 ธ.ค. 63
วรสารดอกหว้านริมโขง : การแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 3 ร (อ่าน 113) 02 ธ.ค. 63
วรสารดอกหว้านริมโขง:ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึก (อ่าน 118) 28 พ.ย. 63
วรสารดอกหว้านริมโขง:ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึก (อ่าน 120) 28 พ.ย. 63
วรสารดอกหว้านริมโขง:ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึก (อ่าน 88) 28 พ.ย. 63
วรสารดอกหว้านริมโขง:ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึก (อ่าน 98) 28 พ.ย. 63
วรสารดอกหว้านริมโขง:ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึก (อ่าน 80) 28 พ.ย. 63
วรสารดอกหว้านริมโขง:ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึก (อ่าน 81) 28 พ.ย. 63
วรสารดอกหว้านริมโขง: งานแสดงความยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ รังสิต บุญพอ สู่ครอบครัวหว้านใหญ่วิทยา (อ่าน 78) 07 พ.ย. 63
วรสารดอกหว้านริมโขง : บุญประจำปี บุญกฐิน วัดป่าวิเวก วันที่ 30 ตุลาตม 2563 (อ่าน 72) 31 ต.ค. 63
ดอกหว้านริมโขง : พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิ (อ่าน 86) 24 ต.ค. 63
วรสารดอกหว้านริมโขง: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันที่ 14 ตุลาคม 2563 (อ่าน 72) 15 ต.ค. 63
วรสารดอกหว้านริมโขง : การจัดกิจกรรมและพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด (อ่าน 94) 14 ต.ค. 63
วารสารดอกหว้านริมโขง : โครงการเยาวไทยหัวใจสะอาด เด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร (อ่าน 155) 29 ก.ค. 63
วารสารดอกหว้านริมโขง : กิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 159) 17 ก.ค. 63
วารสารดอกหว้านริมโขง : เปิดภาคเรียน 1/2563 ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) (อ่าน 132) 17 ก.ค. 63
วารสารดอกหว้านริมโขง : นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา (อ่าน 184) 17 ก.ค. 63
วารสารดอกหว้านริมโขง : คุณวิไลลักษณ์ ทองผา มอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา (อ่าน 156) 17 ก.ค. 63
วารสารดอกหว้านริมโขง : รับการนิเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนจากโรคระบาด (Covid-19) (อ่าน 141) 17 ก.ค. 63
ุชุดวีดิโอแนวทางกันป้องกัน โควิด19 ด้วยความปราถนาดีจากโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา (อ่าน 136) 17 ก.ค. 63