ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วรสารดอกหว้านริมโขง: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันที่ 14 ตุลาคม 2563 (อ่าน 5) 15 ต.ค. 63
วรสารดอกหว้านริมโขง : การจัดกิจกรรมและพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด (อ่าน 5) 14 ต.ค. 63
วารสารดอกหว้านริมโขง : โครงการเยาวไทยหัวใจสะอาด เด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร (อ่าน 70) 29 ก.ค. 63
วารสารดอกหว้านริมโขง : กิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 66) 17 ก.ค. 63
วารสารดอกหว้านริมโขง : เปิดภาคเรียน 1/2563 ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) (อ่าน 64) 17 ก.ค. 63
วารสารดอกหว้านริมโขง : นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา (อ่าน 67) 17 ก.ค. 63
วารสารดอกหว้านริมโขง : คุณวิไลลักษณ์ ทองผา มอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา (อ่าน 72) 17 ก.ค. 63
วารสารดอกหว้านริมโขง : รับการนิเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนจากโรคระบาด (Covid-19) (อ่าน 69) 17 ก.ค. 63
ุชุดวีดิโอแนวทางกันป้องกัน โควิด19 ด้วยความปราถนาดีจากโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา (อ่าน 77) 17 ก.ค. 63